Bleskový útok WanaCrypt0r na pc a servery s Windows

support sa snažia poskytnúť ľudia z BleepingComputers12.5.2017 okolo 18:00 GMT začal nečakaný útok modifikovanej utility z balíku nástrojov NSA, ktorý zverejnila skupina The Shadow Brokers.
Bolo to pre väčšinu zasiahnutých neočakávané, keďže išlo o mimoriadne masívny útok v 99 krajinách sveta na zhruba 100 000 aktívnych uzloch (nie jednotlivých počítačoch).
Špeciálnou vecou je, že je komplet postavený na nástrojoch rodiny Eternal exploit z dielne NSA.
ERRATICGOPHER pre SMBv1 exploit na Windows XP a Server 2003
ETERNALBLUE pre SMBv2 exploit na Windows 7 SP1
ETERNALSYNERGY pre SMBv3 remote code execution flaw pre Windows 8 a Server 2012
ETERNALCHAMPION tiez na SMBv1 exploit

V súčasnosti sa za využitia zabudovaného killswitchu podarilo zastaviť šírenie. Zastavenie šírenia ale nerieši problém so šifrovaním súborov.
Akýsi support sa snažia poskytnúť ľudia z BleepingComputers.

Zaujímavosťou je, že killswitch je súčasťou pôvodných utilít.
Taktiež sa WanaCrypt0r lýši od  ostatného ransomware tým, že má v sebe akýsi self decryptor (dokáže offline dekryptovať údaje) .

wannacryptObr. Stav 12.5.2017 o 23:00 screenshot z Malware Tech
7_45 rano_wannacryptObr. Stav 13.5.2017 o 07:45 screenshot z Malware Tech

Online Wcrypt tracker od Malwaretech

Technický popis infekcie:

po napadnutí počítača s OS Windows sa spustí loader, ktorý vykoná úpravy nastavení a spúšťaných služieb.
Následne stiahne  TOR klienta z https://dist.torproject.org/torbrowser/6.5.1/tor-win32-0.2.9.10.zip rozbalí ho do /TaskData.
následne priradí plné práva pre Everyone (icacls . /grant Everyone:F /T /C /Q) a zastaví databázové procesy:

taskkill.exe /f /im mysqld.exe
taskkill.exe /f /im sqlwriter.exe
taskkill.exe /f /im sqlserver.exe
taskkill.exe /f /im MSExchange*
taskkill.exe /f /im Microsoft.Exchange.*

Následne zakryptuje súbory na disku.
po ukončení vytvorí súbor @Please_Read_Me@.txt a spraví kopie @WanaDecryptor@.exe

Príkazom:

C:\Windows\SysWOW64\cmd.exe /c vssadmin delete shadow /all /quiet & wmic shadowcopy delete & bcdedit /set {default} boostatuspolicy ignoreallfailures & bcdedit /set {default} recoveryenabled no & wbadmin delete catalog -quiet

vymaže Shadow Volume Copies, zastaví Windows startup recovery, a vyčistí Windows Server Backup history.

Následne vytvorí nový wallpaper a zobrazí obrazovku s tým, že žiada bitcoiny za decryptovanie.

Súbory spojené s WanaCrypt0r:

[Installed_Folder]\00000000.eky
[Installed_Folder]\00000000.pky
[Installed_Folder]\00000000.res
[Installed_Folder]\@WanaDecryptor@.exe
[Installed_Folder]\@WanaDecryptor@.exe.lnk
[Installed_Folder]\b.wnry
[Installed_Folder]\c.wnry
[Installed_Folder]\f.wnry
[Installed_Folder]\msg\
[Installed_Folder]\msg\m_bulgarian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_chinese (simplified).wnry
[Installed_Folder]\msg\m_chinese (traditional).wnry
[Installed_Folder]\msg\m_croatian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_czech.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_danish.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_dutch.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_english.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_filipino.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_finnish.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_french.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_german.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_greek.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_indonesian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_italian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_japanese.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_korean.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_latvian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_norwegian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_polish.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_portuguese.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_romanian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_russian.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_slovak.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_spanish.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_swedish.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_turkish.wnry
[Installed_Folder]\msg\m_vietnamese.wnry
[Installed_Folder]\r.wnry
[Installed_Folder]\s.wnry
[Installed_Folder]\t.wnry
[Installed_Folder]\TaskData\
[Installed_Folder]\TaskData\Data\
[Installed_Folder]\TaskData\Data\Tor\
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\libeay32.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\libevent-2-0-5.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\libevent_core-2-0-5.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\libevent_extra-2-0-5.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\libgcc_s_sjlj-1.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\libssp-0.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\ssleay32.dll
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\taskhsvc.exe
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\tor.exe
[Installed_Folder]\TaskData\Tor\zlib1.dll
[Installed_Folder]\taskdl.exe
[Installed_Folder]\taskse.exe
[Installed_Folder]\u.wnry
[Installed_Folder]\wcry.exe

Registre spojené s WanaCrypt0r:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\[random]    "[Installed_Folder]\tasksche.exe"
HKCU\Software\WanaCrypt0r\
HKCU\Software\WanaCrypt0r\wd    [Installed_Folder]
HKCU\Control Panel\Desktop\Wallpaper    "[Installed_Folder]\Desktop\@WanaDecryptor@.bmp"


Reklamy

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑