Aktivácia OpenCL v linuxe

Pre používanie OpenCL je nutné v linuxe doinštalovať jeho súčasti. A to aj keď použijete inštalátor ovládačov pre grafické karty, napríklad ako ja v distribúcií MX17.1 Inštalátor ovládačov NVIDIA z MXTools, ktoré nemusia ovládače pre openCL obsahovať.
Ako na to?
v prvom kroku treba zistit či náhodou už nie je podpora openCL nainštalovaná. Slúži na to utilita clinfo

Inštalácia cez terminál:
sudo apt install clinfo

následne stačí napísať clinfo. Ak nie je podpora nainštalovaná dostanete výpis:

ms@desktopms:~
$ clinfo
Number of platforms 0

Keďže mám nVidia GF710B a nainštalované ovládače vo verzií 384.111 začnem postupom pre Nvidiu

inxi_gObr. výpis o grafických adaptéroch

Postup je jednoduchý:

v termináli:
sudo apt install clinfo
sudo apt install nvidia-libopencl1
sudo apt install nvidia-opencl-icd
sudo apt install opencl-headers

Následne príkazom sudo reboot treba reštartovať počítač.
Výpis z clinfo po inštalácií

ms@desktopms:~
$ clinfo
Number of platforms 1
Platform Name NVIDIA CUDA
Platform Vendor NVIDIA Corporation
Platform Version OpenCL 1.2 CUDA 9.0.282
Platform Profile FULL_PROFILE
Platform Extensions cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_fp64 cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll cl_nv_copy_opts cl_nv_create_buffer
Platform Extensions function suffix NV

Platform Name NVIDIA CUDA
Number of devices 1
Device Name GeForce GT 710
Device Vendor NVIDIA Corporation
Device Vendor ID 0x10de
Device Version OpenCL 1.2 CUDA
Driver Version 384.111
Device OpenCL C Version OpenCL C 1.2
Device Type GPU
Device Profile FULL_PROFILE
Device Topology (NV) PCI-E, 01:00.0
Max compute units 1
Max clock frequency 954MHz
Compute Capability (NV) 3.5
Device Partition (core)
Max number of sub-devices 1
Supported partition types None
Max work item dimensions 3
Max work item sizes 1024x1024x64
Max work group size 1024
Preferred work group size multiple 32
Warp size (NV) 32
Preferred / native vector sizes
char 1 / 1
short 1 / 1
int 1 / 1
long 1 / 1
half 0 / 0 (n/a)
float 1 / 1
double 1 / 1 (cl_khr_fp64)
Half-precision Floating-point support (n/a)
Single-precision Floating-point support (core)
Denormals Yes
Infinity and NANs Yes
Round to nearest Yes
Round to zero Yes
Round to infinity Yes
IEEE754-2008 fused multiply-add Yes
Support is emulated in software No
Correctly-rounded divide and sqrt operations Yes
Double-precision Floating-point support (cl_khr_fp64)
Denormals Yes
Infinity and NANs Yes
Round to nearest Yes
Round to zero Yes
Round to infinity Yes
IEEE754-2008 fused multiply-add Yes
Support is emulated in software No
Correctly-rounded divide and sqrt operations No
Address bits 64, Little-Endian
Global memory size 1028390912 (980.8MiB)
Error Correction support No
Max memory allocation 257097728 (245.2MiB)
Unified memory for Host and Device No
Integrated memory (NV) No
Minimum alignment for any data type 128 bytes
Alignment of base address 4096 bits (512 bytes)
Global Memory cache type Read/Write
Global Memory cache size 16384
Global Memory cache line 128 bytes
Image support Yes
Max number of samplers per kernel 32
Max size for 1D images from buffer 134217728 pixels
Max 1D or 2D image array size 2048 images
Max 2D image size 16384×16384 pixels
Max 3D image size 4096x4096x4096 pixels
Max number of read image args 256
Max number of write image args 16
Local memory type Local
Local memory size 49152 (48KiB)
Registers per block (NV) 65536
Max constant buffer size 65536 (64KiB)
Max number of constant args 9
Max size of kernel argument 4352 (4.25KiB)
Queue properties
Out-of-order execution Yes
Profiling Yes
Prefer user sync for interop No
Profiling timer resolution 1000ns
Execution capabilities
Run OpenCL kernels Yes
Run native kernels No
Kernel execution timeout (NV) Yes
Concurrent copy and kernel execution (NV) Yes
Number of async copy engines 1
printf() buffer size 1048576 (1024KiB)
Built-in kernels
Device Available Yes
Compiler Available Yes
Linker Available Yes
Device Extensions cl_khr_global_int32_base_atomics cl_khr_global_int32_extended_atomics cl_khr_local_int32_base_atomics cl_khr_local_int32_extended_atomics cl_khr_fp64 cl_khr_byte_addressable_store cl_khr_icd cl_khr_gl_sharing cl_nv_compiler_options cl_nv_device_attribute_query cl_nv_pragma_unroll cl_nv_copy_opts cl_nv_create_buffer

NULL platform behavior
clGetPlatformInfo(NULL, CL_PLATFORM_NAME, …) No platform
clGetDeviceIDs(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL, …) No platform
clCreateContext(NULL, …) [default] No platform
clCreateContext(NULL, …) [other] Success [NV]
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CPU) No platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_GPU) No platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ACCELERATOR) No platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_CUSTOM) No platform
clCreateContextFromType(NULL, CL_DEVICE_TYPE_ALL) No platform

Postup pre AMD:
Zo stránky AMD je nutné stiahnuť pre kartu ovládač. následne nainštalovať.
Po reštarte nasleduje opäť jednoduchý postup cez terminál

v termináli:
sudo apt install amd-libopencl1
sudo apt install amd-opencl-icd
sudo apt install opencl-headers

Následne príkazom sudo reboot treba reštartovať počítač.

Postup pre Intel je trochu zložitejší.

Potrebujete procesor Intel Core 5 a novšej generácie alebo Xeon 4 či 5 generácie. Podporované sú tiež Intel Celeron J3455, J3355, N3350,3450 a Intel Pentium J4205 a N4200. Ostatné bohužiaľ podporu nemajú.

stiahnite si Intel OpenCL driver  a Intel SDK for OpenCL Applications 2017 R2 for Linux 

Spustením daných skriptov dôjde k inštalácií OpenCL, a po ukončení inštalácie reštartujte počítač.

Ako vidieť nič zložité a na prepočítavanie úprav fotografíí v DarkTable môžete už využiť aj výkon grafickej karty

Reklamy

Blogujte na WordPress.com.

Up ↑